Rotbehandling

Rotbehandling

Vi på Vasa Tandklinik har stor erfarenhet av att behandla pulpaskador.
Att ställa rätt diagnos är avgörande för en lyckad behandling. Med röntgen kan tandläkaren ofta upptäcka eventuella kariesangrepp och skador från infektioner.
Patientens egen historia om symptom och händelser kring tanden och munnen är information tandläkaren alltid frågar efter. Ibland testar tandläkaren också försiktigt tandens känslighet för kyla och värme. Detta brukar visa om pulpan lever eller inte.

Det finns flera orsaker till att pulpan inuti tanden dör, bland annat karies,läckande fyllningar och tandgnissling.
En inflammation eller infektion inne i tanden innebär att pulpan är skadad. Besväras du av molande värk, känslighet för kyla och värme, svullnad och ömhet kan det vara tecken på en skadad pulpa. Det är dock inte alltid du får symptom. En levande pulpa är förstås att föredra, men tanden går att rädda även om pulpan skulle dö. Lösningen är rotbehandling.

Hur går rotbehandlingen till?
Rotbehandling innebär att tandläkaren avlägsnar orsaken till skadan, till exempel karies. Därefter tas pulpan bort och rotkanalerna rensas och fylls igen. Det vanligaste fyllningsmaterialet är guttaperka, ett gummiliknande material, som klistras fast i kanalen. Slutligen tillverkas en fyllning eller en krona som ersättning för den skadade.