Prislista

Vi har fast prislista som är enligt försäkringskassans referenspriser. Vi garanterar att du alltid får ett kostnadsförslag innan behandling. Kostnadsförslaget är ett ömsesidigt avtal mellan patienten och Vasa Tandklinik; där det tydligt framgår vem som är patient, vilket ingrepp som är planerad, kostnad samt tidpunkt.