Borttagning av Dubbelhaka

permanent borttagning av dubbelhaka (med Prostrolane Inner-B)

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka permanent. Med Prostrolane Inner-B kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Den är en icke-kirurgi, säker och vällbeprovad metod. resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens,ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

Permanent borttagning av dubbelhaka (med läkemedlet Belkyra)

Nu kan du injicera bort din dubbelhaka permanent. Med läkemedlet Belkyra kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka genom att punktvis injicera området. Den är en icke-kirurgi, säker och vällbeprovad metod. resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens,ojämnheter och långvarigt känselbortfall. konsultation är kostnadsfri.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.